Nápověda pro BlackBerry Passport

background image

BlackBerry Passport Smartphone

Verze:: 10.3.2

U

živatelská příručka

background image

Vydáno: 2015-08-05

SWD-20150805100705582

background image

Obsah

Nastavení a základní funkce...........................................................................................................................6

Novinky v tomto vydání...................................................................................................................................6
Rychlé seznámení se zařízením......................................................................................................................8
Čím se zařízení BlackBerry 10 OS liší? ............................................................................................................9
Ikony oznámení............................................................................................................................................16
Ikony nabídky.............................................................................................................................................. 16
Nastavení zařízení........................................................................................................................................17
Používání gest..............................................................................................................................................19
Pokročilé interakce...................................................................................................................................... 26
Přizpůsobení zařízení................................................................................................................................... 27
Změna zařízení............................................................................................................................................ 28
Informace o aplikaci BlackBerry ID ..............................................................................................................38

Telefon a hlas...............................................................................................................................................41

Telefon........................................................................................................................................................ 41
Oznámení a vyzváněcí tóny.......................................................................................................................... 50
Hlasová pošta.............................................................................................................................................. 57

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 60

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 60
Aplikace joyn pro zařízení BlackBerry 10 ..................................................................................................... 90

Média.......................................................................................................................................................... 93

Změna hlasitosti zvuku médií....................................................................................................................... 93
Podporované přípony, formáty a kodeky zvukových a video souborů..............................................................93
Odstraňování problémů: Média.................................................................................................................... 94
Fotoaparát................................................................................................................................................... 94
Obrázky.....................................................................................................................................................104
Hudba....................................................................................................................................................... 111
Videa.........................................................................................................................................................116

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................121
Sdílení médií..............................................................................................................................................124
FM Rádio...................................................................................................................................................125

Nastavení.................................................................................................................................................. 128

Úprava nastavení zařízení.......................................................................................................................... 128
Aktualizace softwaru zařízení .................................................................................................................... 132
Baterie a napájení......................................................................................................................................133
Připojení....................................................................................................................................................142
Klávesnice BlackBerry a psaní....................................................................................................................169
Jazyk......................................................................................................................................................... 179
Metody zadávání pomocí klávesnice...........................................................................................................180
Zobrazení na obrazovce............................................................................................................................. 190
Usnadnění.................................................................................................................................................191
Paměťové karty a úložiště...........................................................................................................................210
Používání zařízení s aplikací BlackBerry Link ............................................................................................. 215

Aplikace a funkce...................................................................................................................................... 225

Organizace aplikací....................................................................................................................................225
Informace o aplikaci BlackBerry Assistant ................................................................................................. 228
Kalendář....................................................................................................................................................232
Kontakty....................................................................................................................................................243
Hodiny.......................................................................................................................................................251
Aplikace pro systém Android......................................................................................................................256
Mapy a GPS............................................................................................................................................... 258
Prohlížeč................................................................................................................................................... 266
Inteligentní značky .................................................................................................................................... 274
Správce souborů ....................................................................................................................................... 278
Kalkulátor..................................................................................................................................................281

Produktivita a práce...................................................................................................................................283

Technologie BlackBerry Balance a pracovní prostor ...................................................................................283
Pamatujte..................................................................................................................................................289

background image

Zabezpečení a zálohování.......................................................................................................................... 296

Hesla a uzamčení...................................................................................................................................... 296
Postup v případě ztráty nebo krádeže zařízení............................................................................................ 303
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................303
Vymazání dat ze zařízení............................................................................................................................ 305
Nastavení zabezpečení.............................................................................................................................. 305
Správce hesel ........................................................................................................................................... 308

Právní upozornění......................................................................................................................................313