BlackBerry Passport - Nasměrování kompasu na zeměpisný nebo magnetický sever

background image

Nasměrování kompasu na zeměpisný nebo magnetický

sever

Kompas můžete kalibrovat tak, aby se orientoval podle zeměpisného nebo magnetického severu. Magnetický sever, na
který běžně míří klasické kompasy, může být ovlivněn několika činiteli a není stabilní. Zeměpisný sever znáte z papírových
map a je neměnný. Pokud chcete, aby se navigace řídila podle zeměpisného severu (např. při používání kompasu při čtení
z mapy), je třeba aktivovat systém GPS.

V aplikaci Kompas proveďte jeden z následujících kroků:
• Pokud chcete navigovat podle zeměpisného severu, nastavte přepínač v dolní části obrazovky do polohy Zapnuto.
• Pokud chcete navigovat podle magnetického severu, nastavte přepínač v dolní části obrazovky do polohy Vypnuto.