BlackBerry Passport - Přidání složek na domovskou obrazovku

background image

Přidání složek na domovskou obrazovku

Přidáním složek na domovskou obrazovku lze uspořádat ikony aplikací. Můžete například přidat složku pro všechny
stažené hry a složku pro firemní a pracovní aplikace. Chcete-li skrýt nepoužívané aplikace, můžete na domovskou stránku
přidat složku a všechny nepoužívané aplikace do ní přemístit.

1.

Stiskněte ikonu aplikace a přidržte ji, dokud všechny ikony nezačnou blikat.

2.

Přetáhněte ikonu aplikace na ikonu jiné aplikace, kterou chcete vložit do stejné složky.

3.

Zadejte název složky.

4.

Klepněte na možnost Vytvořit.