BlackBerry Passport - Změna nastavení příběhu

background image

Změna nastavení příběhu

1.

V aplikaci BlackBerry Story Maker klepněte na příběh.

2.

Během přehrávání příběhu klepněte na obrazovku.

3.

Klepněte na možnost

>

.

4.

Proveďte některý z těchto kroků:
• Pokud chcete z příběhů odstranit úvodní a závěrečné titulky, nastavte přepínač Úvodní a závěrečné titulky do

polohy Vypnuto.

• Pokud chcete z příběhů odstranit koláže, nastavte přepínač Uspořádání obrázků v koláži do polohy Vypnuto.
• Pokud chcete obrázky a videa upořádat chronologicky, nastavte přepínač Automaticky změnit pořadí médií do

polohy Vypnuto.

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Média

123

background image

• Pokud chcete zachovat původní délku nahraných videí, nastavte přepínač Automaticky stříhat videa do polohy

Vypnuto.

• Pokud chcete automaticky přizpůsobit délku příběhů zvolené hudbě, nastavte přepínač Přizpůsobit délku

příběhu hudbě do polohy Zapnuto.

Poznámka: Pokud není přepínač k dispozici, znamená to, že motiv použitý v příběhu nepodporuje dané nastavení nebo
příběh neobsahuje žádná média, na něž má dané nastavení vliv. Jestliže například příběh obsahuje pouze videa, není
k dispozici přepínač Uspořádání obrázků v koláži.