BlackBerry Passport - Scénické režimy

background image

Scénické režimy

Scénické režimy slouží ke zlepšení kvality obrázků nebo videí pomocí změn nastavení, například kontrastu, jasu a podobně.

Ikona

Popis

Automaticky
Jedná se o nejběžnější režim, který je k dispozici pro fotoaparát, videokameru a režim
Time Shift. Pomocí režimu Automaticky zachytíte řadu každodenních výjevů.

Akce
Tento režim je k dispozici pro režim fotoaparátu a režim Time Shift. Režim Akce
usnadňuje pořízení fotografií rychle se pohybujících objektů. Režim použijte při
fotografování sportovních událostí nebo dětí.

Bílá tabule
Tento režim je k dispozici pro režim fotoaparátu a režim Time Shift. Režim Bílá tabule
usnadňuje fotografování bílých tabulí, jelikož zvyšuje kontrast mezi bílou tabulí a textem
na ní.

Noc
Tento režim je k dispozici pro režim fotoaparátu, videokamery a režim Time Shift. Režim
noc se používá při fotografování a pořizování videí v místech s nízkým osvětlením.

Pláž nebo sníh
Tento režim je k dispozici pro režim fotoaparátu, videokamery a režim Time Shift. Režim
Pláž nebo sníh pomůže vyrovnat úroveň světlosti písku nebo sněhu na fotografiích
a videích.