BlackBerry Passport - Zobrazení informací o hudbě

background image

Zobrazení informací o hudbě

1.

V aplikaci Hudba klepněte na skladbu, album nebo seznam skladeb.

2.

Pokud nejsou na obrazovce zobrazeny ovládací prvky hudebního přehrávače, klepněte na obrazovku.

3.

Chcete-li zobrazit seznam hudby, klepněte na obrazovku.

4.

Chcete-li u skladby v seznamu zobrazit podrobnosti o albu, stiskněte a přidržte požadovanou skladbu. Klepněte na
ikonu

.