BlackBerry Passport - Úprava a přejmenování seznamu skladeb

background image

Úprava a přejmenování seznamu skladeb

1.

V aplikaci hudba klepněte na možnost

>

.

2.

Klepněte na seznam skladeb.

3.

Klepněte na možnost

>

.

4.

Proveďte některý z těchto kroků:
• Chcete-li změnit název seznamu skladeb, zadejte do textového pole v horní části obrazovky nový název.
• Chcete-li do seznamu skladeb přidat hudbu, klepněte na možnost

. Klepněte na možnost

u skladby,

interpreta nebo alba, které chcete přidat.

• Chcete-li ze seznamu skladeb odebrat skladbu, klepněte na možnost

u příslušné skladby.

• Chcete-li změnit pořadí skladeb v seznamu skladeb, přetáhněte je na požadované místo v seznamu skladeb.

5.

Klepněte na ikonu

.