BlackBerry Passport - Změna nastavení automatických příběhů

background image

Změna nastavení automatických příběhů

Změnou nastavení můžete zpřesnit vytváření automatických příběhů zařízením BlackBerry. Pokud zapnete přidávání
geoznaček a zadáte svou adresu domů, zařízení bude moci obrázky a videa logicky seskupovat. Když například zapnete
přidávání geoznaček, umožníte zařízení vytvářet příběhy podle místa pořízení snímků a videí.

1.

V aplikaci Obrázky posuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů. Klepněte na ikonu

.

2.

Proveďte některý z těchto kroků:
• Pokud chcete k obrázkům přidat geoznačky, klepněte na možnost Zapnout přidávání geoznaček. Nastavte

přepínač Přidávat geoznačky do polohy Zapnuto.

• Chcete-li přidat adresu domů, klepněte v aplikaci Mapy na možnost

> Moje místa. Klepněte na možnost

> Přidat kontakt domů. Zadejte adresu. V aplikaci Obrázky klepněte na ikonu

. Klepněte na adresu.

• Pokud chcete nastavit domovskou oblast, zadejte do pole Domovská oblast vzdálenost.