BlackBerry Passport - Přidání obrázku na obrazovku Oblíbené

background image

Přidání obrázku na obrazovku Oblíbené

Přidáním obrázků na obrazovku Oblíbené k nim získáte rychlý přístup. Obrázky přidané na obrazovku Oblíbené se rovněž
použijí v automatických příbězích vytvářených zařízením BlackBerry.

1.

V aplikaci Obrázky stiskněte a přidržte obrázek.

2.

Klepněte na ikonu

.

Rada: Pokud chcete na obrazovku Oblíbené přidat více obrázků najednou, klepněte na možnost

>

. Klepněte na

obrázky, které chcete přidat. Klepněte na ikonu

.

Pokud chcete obrázek odstranit z obrazovky Oblíbené, klepněte v aplikaci Obrázky na možnost

>

. Stiskněte

obrázek a přidržte jej. Klepněte na možnost

.