BlackBerry Passport - Přidání filtrů do videa

background image

Přidání filtrů do videa

Pomocí editoru videí v zařízení BlackBerry můžete do videí přidat filtry. Jsou k dispozici například filtry pro dodání
vyběleného, historického nebo zastaralého vzhledu.

1.

V aplikaci Videa stiskněte a přidržte video, které chcete upravit.

2.

Klepněte na možnost

>

.

3.

Klepněte na požadovaný filtr.

4.

Po dokončení úprav videa proveďte jeden z následujících kroků:
• Uložte změny klepnutím na možnost Uložit.
• Zrušte změny klepnutím na možnost

>

.

Rada: Pokud jste vybrali možnost pro úpravu a nejste s výsledkem spokojeni, můžete změny rychle zrušit opětovným
klepnutím na danou možnost.