BlackBerry Passport - Kontrola úrovně nabití baterie

background image

Kontrola úrovně nabití baterie

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horního okraje obrazovky.

2.

Klepněte na položku

Nastavení > Správce aplikací > Monitorování zařízení.

Rada: Chcete-li rychle zobrazit procentuální úroveň nabití baterie, posuňte prst od dolní části obrazovky do středu
obrazovky. Procentuální úroveň nabití baterie se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.