BlackBerry Passport - Zadání znaku s diakritikou

background image

Zadání znaku s diakritikou

Seznam dostupných diakritických znamének závisí na aktuálním jazyku zadávání. Pokud je nastaveno více jazyků
zadávání, zobrazují se u písmene diakritická znaménka jazykové rodiny, pro kterou mohou být návrhy zobrazeny současně.
Například abecedy jazyků píšících latinkou jsou podobné, a proto se zobrazí diakritická znaménka pro všechny zvolené
jazyky zadávání, které používají latinku. Jestliže jste nastavili více jazyků píšících latinkou, zobrazují se diakritická
znaménka pro všechny nastavené jazyky píšící latinkou.

1.

Na klávesnici Klávesnice BlackBerry stiskněte a přidržte písmeno, ke kterému chcete přidat diakritiku.

2.

Když se v řadě nad klávesnicí Klávesnice BlackBerry zobrazí znaky s diakritikou, proveďte jednu z následujících akcí:
• Lehkým klepnutím na písmeno na klávesnici procházejte dostupné varianty diakritiky.
• Na obrazovce klepněte na možnost s požadovanou diakritikou.