BlackBerry Passport - Zapnutí odhadu slov

background image

Zapnutí odhadu slov

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Jazyk a zadávání > Odhad a oprava slov.

3.

Nastavte přepínač Zobrazit odhady do polohy I.