BlackBerry Passport - Správa nastavení mobilních dat

background image

Správa nastavení mobilních dat

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce dostupná.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost Správa dat.

3.

Na obrazovce změňte libovolné nastavení.