BlackBerry Passport - Přidělení přezdívky k zařízení

background image

Přidělení přezdívky k zařízení

Podle potřeby můžete upravit název zařízení BlackBerry, pod kterým se bude zobrazovat na ostatních zařízeních. Tato
přezdívka může být užitečná při bezdrátovém sdílení mediálních souborů nebo připojení pomocí technologie Bluetooth.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Nastavení

142

background image

2.

Klepněte na možnosti

Nastavení > Informace.

3.

Do pole Název zařízení zadejte nový název zařízení.