BlackBerry Passport - Odstranění uložené sítě Wi-Fi

background image

Odstranění uložené sítě Wi-Fi

V zařízení BlackBerry je možné uložit až 64 sítí. Pokud máte v zařízení mnoho uložených sítí, které nepoužíváte, můžete
některé z nich odstranit a udělat tak pořádek na obrazovce Uložené sítě. Pokud odstraníte uložené sítě používající skrytý
název SSID, prodloužíte výdrž zařízení na baterii.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem od horní části směrem dolů.

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Nastavení

150

background image

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Sítě a připojení > Wi-Fi.

3.

Zkontrolujte, zda je přepínač Wi-Fi nastaven do polohy Zapnuto.

4.

Klepněte na možnost

.

5.

Klepněte na síť, kterou chcete odstranit, a přidržte ji.

6.

Klepněte na možnost

.