BlackBerry Passport - Výběr připojení

background image

Výběr připojení

Zařízení BlackBerry umožňuje využít široké řady připojení a zvýšit tak počet možností, jak lze zařízení využívat a jak může

komunikovat s ostatními zařízeními. Projděte si seznam typů připojení, v němž jsou uvedeny informace o různých typech

připojení, rady ohledně nejvhodnějšího využití jednotlivých typů připojení a několik dalších tipů, o kterých jste možná ani

nevěděli.

Síťová připojení

Mobilní síť

Pomocí připojení k mobilní síti můžete ze zařízení BlackBerry volat a v případě, že disponujete datovým plánem,
také využívat datové služby, např. procházení Internetu. V některých lokacích, například v nemocnici nebo v letadle,
musí být připojení k mobilní síti vypnuto. V ostatních případech je ale můžete ponechat aktivní.

Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi představuje další ze způsobů poskytování datových služeb v zařízení. Oproti mobilní síti však
není používání sítě Wi-Fi provázeno poplatky za datový plán. Zařízení bylo navrženo tak, aby se v případě základních
datových funkcí, např. používání Internetu nebo stahování aplikací, pokoušelo před použitím mobilní sítě používat
uložené sítě Wi-Fi. Připojení Wi-Fi můžete ponechat aktivní, takže zařízení se automaticky připojí k uložené síti Wi-Fi,
jakmile budete v jejím dosahu. Nezapomeňte, že bude-li připojení Wi-Fi neustále spuštěné, baterie se rychleji vybije.

Propojení více zařízení

USB

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Nastavení

144

background image

Pomocí kabelu USB můžete obousměrně propojit zařízení BlackBerry a počítač. Zařízení se v počítači zobrazí jako
mapovaná jednotka. Pokud zapnete režim velkokapacitní paměti USB, zařízení se v počítači zobrazí jako externí
úložné zařízení. V závislosti na funkcích počítače lze pomocí připojení USB obvykle přetahovat soubory mezi
zařízením a počítačem.
Pomocí adaptéru micro USB On-The-Go – USB 2.0 můžete k zařízení připojit klávesnici, myš, gamepad, externí
úložnou jednotku nebo jiné zařízení USB. Soubory uložené na externí úložné jednotce můžete zobrazit v aplikaci
Správce souborů.
Pomocí adaptéru SlimPort a odpovídajícího kabelu můžete připojit zařízení BlackBerry k jinému zařízení, jako je
televizor nebo počítačový monitor. Obrazovku zařízení BlackBerry můžete zobrazit v jiném zařízení.

Připojení Wi-Fi Direct

Pokud připojíte zařízení BlackBerry k jiným zařízením prostřednictvím připojení Wi-Fi Direct můžete mezi
propojenými zařízeními například sdílet dokument bez nutnosti připojení k internetu. Připojení Wi-Fi Direct vytvoří
síť, ke které můžete současně připojit několik zařízení.

Připojení Wi-Fi CERTIFIED Miracast

Díky technologii Miracast můžete pomocí bezdrátového připojení zobrazit obsah obrazovky zařízení BlackBerry
v jiném zařízení, například na televizoru nebo na počítačovém monitoru.

Technologie Bluetooth

Bluetooth je technologie bezdrátového připojení, pomocí které lze přímo propojit vaše zařízení s jiným zařízením
BlackBerry podporujícím technologii Bluetooth. Prostřednictvím připojení Bluetooth je sice možné přenášet
soubory, ale díky možnosti vysílání obsahu je toto připojení Bluetooth častěji používáno například k přehrávání
hudby ze zařízení BlackBerry v samostatném reproduktoru nebo k volání pomocí připojené náhlavní soupravy
s využitím připojení zařízení BlackBerry k mobilní síti.

NFC

NFC představuje technologii pro bezdrátové připojení na krátkou vzdálenost, která slouží k rychlému přenosu mezi
vaším a dalším zařízením BlackBerry podporujícím technologii NFC nebo značkou NFC. S technologií NFC není
třeba před připojením spouštět proces párování, jedná se tedy o šikovný způsob, jak odeslat vizitky osobám, které
potkáte, nebo získat informace z plakátu obsahujícího značku NFC. V závislosti na poskytovateli bezdrátových
služeb a aplikacích nainstalovaných v zařízení BlackBerry lze technologii NFC používat k přeměně zařízení na
digitální peněženku a tím využívat například možnosti plateb prostřednictvím vašeho zařízení BlackBerry.

Sdílená připojení k Internetu

Prostřednictvím připojení zařízení BlackBerry k mobilní síti můžete zprostředkovat ostatním zařízením přístup k Internetu.
Tato funkce je obzvláště užitečná v případě, kdy chcete v notebooku nebo tabletu podporujícími pouze připojení Wi-Fi
procházet Internetem, ale nemáte přístup k síti Wi-Fi.

Tethering Internetu

Tethering Internetu je užitečný v případě, že máte pouze jedno zařízení, se kterým se chcete připojit k Internetu
prostřednictvím mobilního připojení zařízení BlackBerry. Zařízení můžete ke svému zařízení BlackBerry připojit

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Nastavení

145

background image

prostřednictvím kabelu USB. Pokud obě zařízení podporují připojení Bluetooth, můžete namísto kabelu použít
technologii Bluetooth.

Mobile Hotspot

Režim Mobile Hotspot umožňuje připojit k zařízení BlackBerry až osm zařízení. (Počet zařízení, která lze připojit,
závisí na poskytovateli bezdrátových služeb.) Připojení zařízení prostřednictvím režimu Mobile Hotspot funguje
stejně jako připojení ke směrovači Wi-Fi. Můžete využívat připojení Wi-Fi v zařízeních, ale nemusíte mít přístup k síti
Wi-Fi.

Připojení VPN

Své zařízení BlackBerry můžete pomocí mobilní sítě nebo připojení Wi-Fi připojit k síti VPN. Jakmile zařízení připojíte k síti
VPN, můžete odesílat a přijímat data ze soukromých sítí prostřednictvím veřejné sítě.