BlackBerry Passport - Zálohování dat zařízení

background image

Zálohování dat zařízení

Data v zařízení BlackBerry můžete kdykoli zálohovat ručně. Ve výchozím nastavení provede aplikace BlackBerry Link rychlé
zálohování zařízení včetně veškerých dat kromě mediálních soborů a aplikací. Jestliže nastavíte předvolby zálohování, bude
záložní soubor vytvořený aplikací BlackBerry Link obsahovat určená data.

1.

V počítači spusťte aplikaci BlackBerry Link.

2.

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

3.

V postranní části okna BlackBerry Link klikněte na zařízení.

4.

Klikněte na možnost Zálohování a obnovení.

5.

V počítači se systémem Windows klikněte na možnost Zálohovat zařízení. V počítači Mac klikněte na možnost

Zálohovat nyní.