BlackBerry Passport - Vypnutí popisků ikon na panelu akcí

background image

Vypnutí popisků ikon na panelu akcí

Ve výchozím nastavení se pod ikonami na panelu akcí v dolní části obrazovky zobrazují popisky. Tyto popisky označují
a vysvětlují dostupné akce. Jestliže toto nastavení vypnete, popisky ikon se zobrazí, pouze pokud ikonu na panelu akcí
stisknete a přidržíte.
Rada: Popisky lze zobrazit posunutím prstu mezi ikonami. Výběru možnosti zabráníte posunutím prstu mimo panel akcí.

1.

Na domovské obrazovce posuňte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Zobrazení.

3.

Nastavte přepínač Vždy zobrazit popisky ikon do polohy Vypnuto.