BlackBerry Passport - Odstraňování problémů: aplikace Remember

background image

Odstraňování problémů: aplikace Remember

Nedaří se mi k záznamu přidat termíny, značky, hlasové záznamy nebo

přílohy

Jestliže se váš záznam nachází ve složce synchronizované s e-mailovým účtem nebo účtem Evernote přidaným do zařízení
BlackBerry, nemusí se vám podařit doplnit záznam o termíny, značky ani přílohy. Přesuňte záznam do nové složky.

Nedaří se odeslat určité údaje do aplikace Remember

Některé položky nelze do aplikace BlackBerry Remember odeslat přímo. Do aplikace Documents To Go je možné odesílat
fotografie, videa, zvukové soubory, webové stránky, kontakty a soubory Remember.
Ve složkách nemusí být možné sdílet některé položky synchronizované s pracovním účtem.

Nemohu v aplikaci Remember otevřít složku

Pokud je v zařízení BlackBerry aktivována aplikace BlackBerry Balance, může být přístup ke všem složkám a záznamům
podmíněn odemčením pracovního prostoru.

1. V horní části obrazovky aplikaceRemember klepněte na možnost Odemkněte pracovní prostor klepnutím.
2. Zadejte heslo pracovního prostoru.

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Produktivita a práce

295