BlackBerry Passport - Změna složky, seznamu úkolů nebo záznamu v aplikaci Remember

background image

Změna složky, seznamu úkolů nebo záznamu v aplikaci

Remember

Změna záznamu

1.

V aplikaci Remember klepněte na záznam.

2.

Proveďte změny.

3.

Klepněte na možnost Uložit.

Převedení záznamu na poznámku nebo úkol

V závislosti na používaném e-mailovém účtu můžete při změně záznamu v aplikaci Remember změnit jeho formát,
například z poznámky na úkol.

1.

Klepněte na název složky. Pokud záznam není uložen ve složce, klepněte na možnost Nezařazeno.

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Produktivita a práce

292

background image

2.

Klepněte na možnost Úkol nebo Poznámka.

3.

Vyberte složku nebo vyberte možnost Žádná.

Přesun záznamu do jiné složky

Pokud máte v zařízení nastavenu technologii BlackBerry Balance, záznamy související s pracovním účtem nelze přesunout
do nepracovní složky. Pokud je pracovní složka určena konkrétně pro poznámky nebo úkoly (např. složka synchronizovaná
s e-mailovým účtem s podporou služby Microsoft Exchange ActiveSync), přesun záznamů do této složky nemusí být možný.

1.

V aplikaci Remember stiskněte a přidržte záznam.

2.

Klepněte na možnost

a vyberte nové umístění záznamu.

3.

Klepněte na možnost Přesunout.

Změna barvy složky nebo seznamu úkolů

1.

V aplikaci Remember stiskněte a přidržte složku nebo seznam úkolů.

2.

Klepněte na ikonu

.

3.

Klepněte na barvu.

4.

Klepněte na možnost Uložit.