BlackBerry Passport - Oznámení

background image

Oznámení a vyzváněcí tóny

Oznámení

Profily oznámení

Profily oznámení v zařízení BlackBerry vám umožňují určit způsob upozorňování na nové zprávy a telefonické hovory. Ve
výchozím nastavení nabízí zařízení sedm profilů oznámení: Normální, Pouze telefonní hovory, Pouze vibrace, Tichý,
Nerušit, Porada a Noční stolek. Každý profil má výchozí nastavení, které však můžete upravit a změnit například hlasitost
nebo vyzváněcí tón. Lze také přidat vlastní profily oznámení a upravit jejich nastavení.

Vlastní oznámení aplikací

V rámci určitého profilu můžete nastavit vlastní oznámení aplikací. Vlastní oznámení aplikací se nastavují na úrovni
jednotlivých profilů, takže pro jednu aplikaci je možné určit více nastavení oznámení. Vlastním nastavením aplikací se
přepíše nastavení profilů oznámení.

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Telefon a hlas

50

background image

Vlastní oznámení kontaktů

Můžete nastavit vlastní oznámení pro jednotlivé kontakty, která mohou v závislosti na nastavení oznámení přepsat
nastavení oznámení profilů a aplikací. Vlastní nastavení kontaktů mohou přepsat nastavení profilů oznámení a případná
vlastní nastavení oznámení aplikací nebo mohou tato nastavení respektovat.

Výstrahy 1. úrovně

U určitých zpráv můžete nastavit výstrahy 1. úrovně a vlastní oznámení, jež přepisují veškerá stávající nastavení oznámení.