BlackBerry Passport - Přizpůsobení oznámení kontaktu

background image

Přizpůsobení oznámení kontaktu

Upraveným nastavením oznámení kontaktů se přepíše nastavení oznámení profilů a aplikací. Pokud je například zapnutý
zvuk oznámení telefonu pro příslušný kontakt, ale zvuk je vypnutý, telefon bude při příchozím volání od kontaktu vyzvánět.

1.

Na domovské obrazovce potáhněte prstem směrem dolů od horní části obrazovky.

2.

Klepněte na možnost

Nastavení > Oznámení.

3.

V dolní části obrazovky Oznámení klepněte na možnost Oznámení kontaktu.

4.

Klepněte na ikonu

.

5.

Klepněte na požadovaný kontakt.

6.

Proveďte některý z těchto kroků:
• Klepněte na položku Telefonní hovory.
• Klepněte na položku E-mailové zprávy.
• Klepněte na položku BBM.
• Klepněte na položku Textové zprávy.
• Klepněte na položku Jiné zprávy, která obsahuje aplikace jako například Facebook, Twitter, LinkedIn a další.

7.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Nastavte přepínač Všechna oznámení do polohy Vypnuto.
• Změňte nastavení položek Zvuk, Vyzváněcí tón, Vibrace, LED nebo Rychlé náhledy.
Poznámka: Jestliže jste v některém rozevíracím seznamu vybrali možnost Nastavení profilu, řídí se nastavení zvuku,

vyzváněcího tónu, vibrací nebo diody LED aktivním profilem. Změnami provedenými v rozevíracích seznamech se

přepíše nastavení v aktivním profilu.

Kontakty, u kterých nastavíte vlastní oznámení, jsou uvedeny na obrazovce Oznámení kontaktu.

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Telefon a hlas

53