BlackBerry Passport - Zobrazení a odpovídání na Rychlé náhledy

background image

Zobrazení a odpovídání na Rychlé náhledy

Pomocí funkce Rychlé náhledy můžete mimo jiné zobrazit náhled příchozích e-mailových zpráv, zpráv BBM a textových
zpráv (SMS a MMS) z libovolné aplikace v zařízení BlackBerry.

Po zobrazení náhledu v horní části obrazovky postupujte následovně:
• Chcete-li zobrazit zprávu v aplikaci BlackBerry Hub, klepněte na náhled.
• Náhled zavřete klepnutím na možnost .
• Pokud chcete náhled ignorovat, po několika sekundách se sám zavře.
• Chcete-li odpovědět na zprávu BBM nebo textovou zprávu, aniž byste opustili aktuálně spuštěnou aplikaci, klepněte na

možnost

.