BlackBerry Passport - Přepínání mezi pracovní telefonní linkou a soukromou telefonní linkou

background image

Přepínání mezi pracovní telefonní linkou a soukromou telefonní linkou

Některé společnosti a organizace umožňují používání dvou pracovních linek – jedné k soukromým účelům a druhé
k pracovním účelům. Můžete tak volat ze dvou různých telefonních čísel, abyste vy i vaše organizace mohli rozlišit, kdy je
zařízení využíváno k soukromým účelům a kdy k pracovním účelům. Pro každou z telefonních linek můžete zobrazit seznam
posledních hovorů a u příchozího hovoru se vždy zobrazí informace, o kterou telefonní linku se jedná.

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Telefon a hlas

44

background image

1.

V aplikaci Telefon klepněte na ikonu

.

2.

Klepněte na možnost Změnit telefonní linku.

3.

Klepněte na telefonní linku.

4.

Klepněte na možnost Vybrat.