BlackBerry Passport - Vyhledání rizikových hesel

background image

Vyhledání rizikových hesel

V aplikaci Správce hesel můžete vyhledat hesla, která jsou slabá, často používaná nebo snadno zneužitelná.

1.

V aplikaci Správce heselklepněte na možnost

.

2.

Klepněte na možnost Načíst hned.

3.

Klepnutím na příslušné heslo zobrazíte další informace o daném ohrožení.

Chcete-li zvýšit bezpečnost hesla, změňte jej v aplikaci Správce hesel a na příslušném webu.

Uživatelská příručka

Pouze pro interní použití

Zabezpečení a zálohování

311