Bantuan BlackBerry Passport

background image

BlackBerry Passport Smartphone

Versi: 10.3.2

Panduan P

engguna

background image

Diterbitkan: 2015-08-05

SWD-20150805092739862

background image

Kandungan

Persediaan dan asas...................................................................................................................................... 6

Baru dalam keluaran ini................................................................................................................................. 6
Peranti anda sepintas lalu.............................................................................................................................. 9
Apa yang berbeza tentang BlackBerry 10 OS? ..............................................................................................10
Ikon pemberitahuan.....................................................................................................................................16
Ikon Menu................................................................................................................................................... 17
Menyediakan peranti anda...........................................................................................................................17
Menggunakan gerak isyarat .........................................................................................................................19
Interaksi lanjutan......................................................................................................................................... 26
Memperibadikan peranti anda..................................................................................................................... 28
Penukaran Peranti....................................................................................................................................... 29
Mengenai BlackBerry ID ..............................................................................................................................39

Telefon dan suara.........................................................................................................................................43

Telefon........................................................................................................................................................ 43
Pemberitahuan dan nada dering.................................................................................................................. 53
Mel Suara.................................................................................................................................................... 60

BlackBerry Hub dan e-mel........................................................................................................................... 63

BlackBerry Hub dan e-mel........................................................................................................................... 63
joyn untuk peranti BlackBerry 10 ................................................................................................................ 94

Media.......................................................................................................................................................... 97

Menukar kelantangan media........................................................................................................................97
Sambungan, format dan codec fail audio dan video yang disokong............................................................... 97
Rangkaian dan Sambungan: Media..............................................................................................................98
Kamera........................................................................................................................................................98
Gambar..................................................................................................................................................... 108
Muzik........................................................................................................................................................ 116
Video.........................................................................................................................................................120

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................125
Perkongsian media.................................................................................................................................... 128
Radio FM...................................................................................................................................................129

Tetapan..................................................................................................................................................... 132

Menyesuaikan tetapan peranti anda...........................................................................................................132
Mengemas kini perisian peranti anda......................................................................................................... 136
Bateri dan kuasa........................................................................................................................................137
Sambungan...............................................................................................................................................146
Papan Kekunci BlackBerry dan menaip......................................................................................................175
Bahasa......................................................................................................................................................185
Kaedah input papan kekunci......................................................................................................................187
Paparan skrin............................................................................................................................................ 196
Kebolehcapaian.........................................................................................................................................197
Kad media dan storan................................................................................................................................ 217
Menggunakan peranti anda dengan BlackBerry Link ................................................................................. 221

Aplikasi dan ciri......................................................................................................................................... 232

Menyusun aplikasi..................................................................................................................................... 232
Perihal BlackBerry Assistant ......................................................................................................................235
Kalendar....................................................................................................................................................239
Kenalan.....................................................................................................................................................250
Jam........................................................................................................................................................... 258
Aplikasi Android.........................................................................................................................................263
Peta dan GPS.............................................................................................................................................265
Pelayar...................................................................................................................................................... 273
Tag Pintar ................................................................................................................................................. 281
Pengurus Fail ............................................................................................................................................ 285
Kalkulator..................................................................................................................................................289

Produktiviti dan kerja................................................................................................................................. 291

Mengenai BlackBerry Balance dan ruang kerja anda ................................................................................. 291
Ingat..........................................................................................................................................................297

background image

Keselamatan dan sandaran........................................................................................................................305

Kata laluan dan mengunci..........................................................................................................................305
Apa yang perlu dilakukan jika peranti anda hilang atau dicuri......................................................................312
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................312
Memadam bersih peranti untuk memadam data peranti anda.................................................................... 314
Tetapan keselamatan.................................................................................................................................315
Password Keeper ...................................................................................................................................... 318

Notis undang-undang................................................................................................................................ 323