Pomoc usługi BlackBerry Passport

background image

BlackBerry Passport Smartphone

Wersja: 10.3.2

Podręcznik użytk

ownika

background image

Opublikowano: 2015-08-04

SWD-20150804150935783

background image

Spis treści

Konfiguracja i podstawowe funkcje.................................................................................................................6

Nowości w tym wydaniu................................................................................................................................. 6
Rzut oka na urządzenie.................................................................................................................................. 8
Czym różni się urządzenie BlackBerry 10 OS? .............................................................................................. 10
Ikony powiadomień...................................................................................................................................... 16
Ikony menu..................................................................................................................................................17
Konfigurowanie urządzenia.......................................................................................................................... 18
Korzystanie z gestów....................................................................................................................................20
Zaawansowane interakcje............................................................................................................................ 26
Personalizowanie urządzenia....................................................................................................................... 28
Zmiana urządzeń......................................................................................................................................... 28
Technologia BlackBerry ID — informacje......................................................................................................39

Telefon i połączenia głosowe........................................................................................................................ 43

Telefon........................................................................................................................................................ 43
Powiadomienia i dzwonki............................................................................................................................. 53
Poczta głosowa............................................................................................................................................ 60

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 63

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 63
joyn na urządzenia BlackBerry 10 ................................................................................................................94

Multimedia.................................................................................................................................................. 97

Zmiana głośności multimediów.................................................................................................................... 97
Obsługiwane rozszerzenia nazw plików audio i wideo, formaty i kodeki..........................................................97
Rozwiązywanie problemów: multimedia........................................................................................................98
Aparat......................................................................................................................................................... 98
Zdjęcia...................................................................................................................................................... 108
Muzyka......................................................................................................................................................116
Filmy wideo................................................................................................................................................120

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................125
Udostępnianie multimediów.......................................................................................................................128
Radio FM...................................................................................................................................................130

Ustawienia.................................................................................................................................................132

Dostosowywanie ustawień urządzenia........................................................................................................ 132
Aktualizacja oprogramowania urządzenia...................................................................................................136
Bateria i zasilanie.......................................................................................................................................137
Połączenia.................................................................................................................................................146
Klawiatura BlackBerry i wpisywanie tekstu................................................................................................. 176
Język......................................................................................................................................................... 185
Metody wprowadzania na klawiaturze.........................................................................................................187
Ekran wyświetlania.....................................................................................................................................196
Dostępność............................................................................................................................................... 198
Karty multimedialne i pamięć masowa....................................................................................................... 217
Korzystanie z urządzenia z programem BlackBerry Link .............................................................................222

Aplikacje i funkcje......................................................................................................................................233

Organizowanie aplikacji............................................................................................................................. 233
BlackBerry Assistant — informacje............................................................................................................ 236
Kalendarz.................................................................................................................................................. 240
Kontakty....................................................................................................................................................251
Zegar.........................................................................................................................................................259
Aplikacje Android.......................................................................................................................................264
Mapy i GPS................................................................................................................................................ 266
Przeglądarka............................................................................................................................................. 274
Tagi inteligentne ........................................................................................................................................282
Menedżer plików .......................................................................................................................................286
Kalkulator..................................................................................................................................................290

Wydajność i praca......................................................................................................................................292

BlackBerry Balance i przestrzeń robocza — informacje ............................................................................. 292
Pamiętaj.................................................................................................................................................... 298

background image

Zabezpieczenia i kopie zapasowe...............................................................................................................305

Hasła i blokowanie..................................................................................................................................... 305
Co zrobić w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia............................................................................... 312
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................312
Czyszczenie danych z urządzenia...............................................................................................................314
Ustawienia zabezpieczeń...........................................................................................................................315
Ochrona haseł ...........................................................................................................................................318

Informacje prawne.....................................................................................................................................323