BlackBerry Passport - Zmiana ustawień instalacji aplikacji Android

background image

Zmiana ustawień instalacji aplikacji Android

1.

Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.

Dotknij opcji

Ustawienia > Menedżer aplikacji > Instalacja aplikacji.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje i funkcje

264

background image

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zezwolić na instalację aplikacji Android ze źródeł innych niż sklep Sklep Amazon Appstore, włącz

przełączanie opcji Zezwalaj na instalację aplikacji z innych źródeł.

• Aby przeanalizować aplikacje Android i zidentyfikować te, które są potencjalnie szkodliwe dla urządzenia lub

danych, włącz przełącznik Sprawdzaj aplikacje przed instalacją.