BlackBerry Passport - Czyszczenie najnowszych podpowiedzi kontaktów

background image

Czyszczenie najnowszych podpowiedzi kontaktów

Aplikacja BlackBerry Hub z założenia zapamiętuje kontakty, do których często wysyłasz wiadomości, i podpowiada je przy
tworzeniu nowych wiadomości. Aby nie wyświetlać podpowiedzi kontaktów podczas tworzenia wiadomości, można
wyczyścić listę ostatnich kontaktów. Wyczyszczenie tych podpowiedzi nie powoduje usunięcia kontaktów z urządzenia.

1.

W aplikacji BlackBerry Hub dotknij ikony

>

> Zarządzanie najnowszymi kontaktami.

2.

Dotknij opcji Usuń najnowsze kontakty.