BlackBerry Passport - Zmiana lub usunięcie hasła urządzenia

background image

Zmiana lub usunięcie hasła urządzenia

OSTRZEŻENIE: Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego urządzenia BlackBerry, jedynym sposobem zmiany hasła lub
odzyskania dostępu do urządzenia jest usunięcie wszystkich danych przez wykonanie bezpiecznego czyszczenia.
Jeżeli technologia BlackBerry Balance jest skonfigurowana na urządzeniu, w zależności od reguł skonfigurowanych przez
administratora, możesz nie być w stanie usunąć hasła do urządzenia.

1.

Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.

2.

Dotknij opcji

Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Hasło urządzenia > Zmień hasło urządzenia.

Aby wyłączyć ochronę za pomocą hasła, wyłącz przełączanie opcji Hasło urządzenia.