BlackBerry Passport - Ştergerea unui dosar, a unei liste de sarcini sau a unei intrări din aplicaţia Remember

background image

Ştergerea unui dosar, a unei liste de sarcini sau a unei

intrări din aplicaţia Remember

ATENŢIONARE: Dacă ştergeţi un dosar sau o listă de sarcini, sunt şterse şi intrările din cadrul acestora.

1.

În aplicaţia Remember, atingeţi şi ţineţi apăsat pe un dosar, o listă de sarcini sau o intrare.

2.

Atingeţi

.