BlackBerry Passport - Schimbarea limbii de afişare

background image

Schimbarea limbii de afişare

Limba selectată în timpul configurării iniţiale a dispozitivului BlackBerry este limba de afişare. Ecranul de întâmpinare,
BlackBerry Hub şi aplicaţiile acceptate afişează conţinut în această limbă.

1.

Pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

Setări > Limbă şi introducere.

3.

În lista derulantă Limbă, atingeţi limba pe care doriţi să o utilizaţi.

Ghidul utilizatorului

Setări

181