BlackBerry Passport - Activarea verificării ortografice

background image

Activarea verificării ortografice

1.

Pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

Setări > Limbă şi introducere > Verificare ortografică.

3.

Setaţi comutatorul Verificare ortografică la I.