BlackBerry Passport - Depanare: BlackBerry Link

background image

Depanare: BlackBerry Link

Nu îmi pot accesa fişierele de pe computer

Pentru a accesa fişierele de pe computer utilizând dispozitivul BlackBerry, aplicaţia BlackBerry Link trebuie să fie deschisă
pe un computer conectat la Internet.
Dacă nu vedeţi computerul ca sursă în aplicaţia Manager de fişiere, procedaţi astfel:

1. Minimizaţi aplicaţia Manager de fişiere şi asiguraţi-vă că nu vedeţi pictograma

pe aplicaţie. Dacă vedeţi această

pictogramă, utilizaţi aplicaţia Manager de fişiere din spaţiul personal.

2. Pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.
3. Verificaţi dacă dispozitivul este conectat la o reţea wireless.
4. Atingeţi

Setări.

5. Procedaţi astfel:

• În secţiunea BlackBerry ID, asiguraţi-vă că sunteţi conectat utilizând acelaşi BlackBerry ID ca şi pe computer.
• Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o reţea mobilă în locul unei reţele Wi-Fi, în secţiunea Conexiuni dispozitiv,

activaţi comutatorul Utilizare reţea mobilă.

• În secţiunea Conexiuni dispozitiv, asiguraţi-vă că este activat comutatorul Se permit conexiuni.

Ghidul utilizatorului

Setări

225

background image

Dacă nu vedeţi în continuare fişierele de pe computer, încercaţi una dintre următoarele acţiuni pe computer:

• Verificaţi dacă computerul este pornit şi nu în modul de repaus.
• Verificaţi dacă aveţi o conexiune activă la Internet pe computer.
• Confirmaţi că sunteţi conectat la BlackBerry ID din BlackBerry Link.
• Verificaţi dacă fişierele pe care doriţi să le accesaţi se află în locaţia specificată în BlackBerry Link.
• Este posibil ca unele reţele de serviciu sau publice să prevină accesarea fişierelor de pe dispozitiv. Conectaţi-vă la o

altă reţea şi încercaţi din nou.

Nu îmi găsesc dispozitivul în BlackBerry Link

Pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

• Treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului. Atingeţi

Setări. În secţiunea BlackBerry ID,

asiguraţi-vă că sunteţi conectat utilizând acelaşi BlackBerry ID ca şi pe computer.

• Dacă dispozitivul dvs. este conectat la o reţea mobilă în locul unei reţele Wi-Fi, în secţiunea Conexiuni dispozitiv,

activaţi comutatorul Utilizare reţea mobilă.

• În secţiunea Conexiuni dispozitiv, asiguraţi-vă că este activat comutatorul Se permit conexiuni.

Pe computer, încercaţi următoarele:

• Dezactivaţi temporare aplicaţiile de sincronizare sau antivirus.
• Deconectaţi-vă de la BlackBerry Link şi apoi reconectaţi-vă.
• Resetaţi numele de utilizator şi parola BlackBerry ID de la

www.blackberry.com/bbid

.

• Dacă utilizaţi un software antivirus pe computer, asiguraţi-vă că firewall-ul nu blochează conexiunea la BlackBerry Link.

Nu pot crea un fişier de backup care să conţină toate datele

dispozitivului.

Încercaţi următoarele:

• Conectaţi dispozitivul BlackBerry la computer utilizând un cablu USB. Nu puteţi crea un fişier de backup pentru datele

dispozitivului printr-o reţea Wi-Fi.

• Pe dispozitiv, asiguraţi-vă că sunteţi conectat la BlackBerry ID. Dacă nu sunteţi conectat, BlackBerry Link nu poate

realiza backup-ul datelor din spaţiul personal.

• Asiguraţi-vă că aţi introdus parola pe dispozitiv pentru a debloca spaţiul de lucru. BlackBerry Link nu poate realiza

backup-ul datelor din spaţiul de lucru dacă acesta este blocat.

• Dacă dispozitivul este activat pe BlackBerry Enterprise Service 10, întrebaţi administratorul dacă puteţi restaura date

pe dispozitiv.

Nu pot restaura un fişier de backup pe dispozitiv

Încercaţi următoarele:

Ghidul utilizatorului

Setări

226

background image

• Conectaţi dispozitivul BlackBerry la computer utilizând un cablu USB. Nu puteţi restaura date pe dispozitiv printr-o

reţea Wi-Fi.

• Pe dispozitiv, asiguraţi-vă că sunteţi conectat la BlackBerry ID. Dacă nu sunteţi conectat, BlackBerry Link nu poate

restaura datele în spaţiul personal.

• Asiguraţi-vă acelaşi BlackBerry ID utilizat pe dispozitiv pentru a crea fişierul de backup este utilizat şi pe dispozitivul pe

care încercaţi să restauraţi fişierul de backup. Pe dispozitiv, încercaţi să vă conectaţi la BlackBerry ID asociat cu fişierul
de backup.

• Dacă dispozitivul este activat pe BlackBerry Enterprise Service 10, asiguraţi-vă că aţi introdus parola pe dispozitiv

pentru a debloca spaţiul de lucru. BlackBerry Link nu poate restaura datele în spaţiul de lucru dacă acesta este blocat.

• Dacă dispozitivul este activat pe BlackBerry Enterprise Service 10, întrebaţi administratorul dacă puteţi restaura date

pe dispozitiv.

Ghidul utilizatorului

Setări

227