BlackBerry Passport - Configurarea mesageriei vocale

background image

Configurarea mesageriei vocale

În funcţie de furnizorul de servicii wireless, este posibil ca această caracteristică să nu fie acceptată.

1.

În aplicaţia Telefon, treceţi rapid cu degetul în jos din partea de sus a ecranului.

2.

Atingeţi

> Mesagerie vocală.

3.

Introduceţi numărul de acces şi parola pentru mesageria vocală.

După ce aţi configurat mesageria vocală, puteţi apela serviciul de mesagerie vocală din ecranul Apeluri din aplicaţia
Telefon.
Sfat: Dacă nu cunoaşteţi numărul sau parola de acces la mesageria vocală, contactaţi furnizorul de servicii
wireless.